Agenda

Peringatan 1 Sura


Perayaan tahun baru menurut kalender Jawa pada malam sebelum 1 Suro dengan agenda acara meliputi  wilujengan di malige Karaton Surakarta, pasowanan di sasana sewaka dan kirab pusaka.

Keraton Kasunanan Surakarta