Agenda

Jamasan pusaka


Prosesi penjamasan benda pusaka yang dimiliki masyarakat Pati oleh Yayasan Saka Taji.

Pendopo Genuk Kemiri, kabupaten Pati